Προετοιμασία & Εργαλεία για το Βάψιμο του Σπιτιού

Το καλό βάψιμο έχει τα μυστικά του αλλά και τη σωστή προετοιμασία. Για καλύτερα αποτελέσματα βαφής ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1.Προετοιμασία της επιφάνειας

 • Η προς βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι τελείως στεγνή, καθαρή απαλλαγμένη από ρύπους, λάδια, μούχλα κλπ.
 • Η προς βαφή επιφάνεια, και ειδικά οι καινούργιες επιφάνειες πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα με το ενδεδειγμένο για την επιφάνεια αστάρι.
 • Όταν πρόκειται για ήδη βαμμένες επιφάνειες, θα πρέπει να απομακρύνουμε από την επιφάνεια τυχόν σαθρά ή παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα πριν από την επαναβαφή. Προτείνεται η προετοιμασία με το κατάλληλο αστάρι αν η επιφάνεια είναι προβληματική.
 • Οι γυαλιστερές επιφάνειες θα πρέπει να αποχαρτάρονται (με γυαλόχαρτο) για να αγριέψει η επιφάνεια και να έχει καλύτερη πρόσφυση το χρώμα που θα εφαρμοστεί.

2.Αραίωση προϊόντων

 • Η αποτελεσματικότητα των χρωμάτων είναι η αναμενόμενη όταν τα προϊόντα έχουν αραιωθεί σύμφωνα με την αραίωση που προτείνεται στην συσκευασία του προϊόντος.
 • Όταν πρόκειται για την αραίωση προϊόντων που αραιώνονται με διαλυτικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα προτεινόμενα διαλυτικά που είναι συμβατά με το χρώμα.

3.Εργαλεία βαφής

 • Τα εργαλεία βαφής, όπως ρολά και πινέλα πρέπει να είναι καθαρά πριν από την χρήση και να μην έχουν ξεραθεί από προηγούμενη χρήση.
 • Τα εργαλεία βαφής που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τα κατάλληλα εργαλεία για την επιφάνεια εφαρμογής και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.

4.Συνθήκες εφαρμογής

 • Ο γενικός κανόνας ορίζει ότι τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες κάτω των 5ο C , ή σε περίπτωση αυξημένης υγρασίας ή σε επιφάνειες εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ώστε να επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσματα και να αποφεύγονται οι αλλοιώσεις.

5.Αποθήκευση προϊόντων

 • Τα προς αποθήκευση δοχεία πρέπει να είναι καλά κλεισμένα.
 • Για μακροχρόνια αποθήκευση τα προϊόντα είναι καλύτερα να φυλάσσονται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεσή τους σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες έντονης υγρασίας.
 • Αποφεύγετε να αποθηκεύετε υδατοδιάλυτα προϊόντα αραιωμένα, καθώς μπορεί να προκληθούν δυσάρεστες μυρωδιές στο προϊόν.
Μενού